English

The steps are very simple and easy it works as follows.

Visit www.handevat.co.za click on become a vendor and fill in the form, the moment you have done it, we will get a notification on our side, first we have to accept you as a vendor, then you have your own “website” or store” within the Handevat platform, now you can upload as many products with photos as you want to your store, for FREE, if you click on “ dashboard” you can see all your sales, stock levels and money received with other words you have your own Handevat wallet from which you can make your withdrawals, we take 20% on your sales, we charge no monthly fee no “Startup” fee. For example if you have a R 100 in you wallet you can withdraw R 80.

Let’s talk about the stock and delivery

Here we have two options

Option one, The Supplier upload as many products as he wants to his Handevat store and he sends us two to five of each product to store in our warehouse, on your dashboard you can see how much stock we have and you can replenish it accordingly.

Option two, If you are afraid of consignment stock it works as follows, you load the products as much as you want for FREE, we do the marketing, etc, then what is sold from your store we order from you, you send it to us at your expense where we then ship it to the consumer, the reason why you cannot send directly to the client is that many clients buy more than one product from different vendors then this makes the shipping cost too high, so we send all of the packages from our warehouse, to save time and costs, the client may have to wait a day or 5 longer for delivery with this option.

Stock Handling

Once we have received your stock we will verify it with the delivery note and add the stock to your dashboard so that the stock that’s in the warehouse collaborate with the stock on your store.

Afrikaans

Die stappe is baie eenvoudig en maklik dit werk soos volg .

 

Besoek www.handevat.co.za click op become a vendor en vul die vorm in , die oomblik wat jy dit klaar gedoen het, sal ek n notification kry aan my kant dan moet ek vir jou accept en dan het jy jou eie “website of winkel” binne Handevat se platvorm, jy kan dan soveel produkte met fotos as wat jy wil op jou winkel laai dit is als GRATIS, jy sal dan sien dat as jy click op dashboard dat jy al jou verkope en jou geld daar kan sien met ander woorde jy het dan jou eie Handevat beursie waar uit jy jou ontrekkings kan doen ons vat 20% op jou verkope, ons vra geen maandelikse fooi nie geen “Startup” fooi nie. Byvoorbeeld as jy R100 in jou wallet het dan kan jy R80 withdraw.

 

Kom ons gesels gou oor die vooraad en aflewering

 

Hier het ons twee opsies

 

Opsie een Supplier laai soveel produkte as wat jy wil op jou Handevat winkel en stuur vir ons twee van elke produk om in ons warehouse te stoor, op jou dashboard kan jy sien hoeveel vooraad ons het en jy kan dit daarvolgens aanvul.

 

Opsie twee, as jy bang is vir consignment vooraad werk dit soos volg, jy laai die produkte soo veel as wat jy wil GRATIS, ons doen die bemarking ens , dan wat verkoop word deur jou winkel bestel ons by jou, jy stuur dit na ons op jou onkoste waar ons dit dan ship na die verbruiker, die rede hoekom jy nie direk na klient kan stuur nie is omdat baie kliente koop meer as een produk by verskillende vendors dan maak dit sy shipping koste te hoog, dus stuur ons als van ons af om tyd en koste te bespaar , die opsie gaan die klient dalk n dag of 5 langer wag vir aflewering .

 

Stock Hantering

 

Wanneer ons jou stock ontvang het sal ons dit verifier met die delivery note en dan die stock by jou dashboard bysit sodat die stock in die warehouse dieselfde is as die stock in jou winkel.

 

How to customise your shop

How to add products

How to withdraw your funds